Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta construit, construite från franska till svenska

pari

Översätt construit, construite till andra språk