Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta coopératif, coopérative från franska till svenska

Översätt coopératif, coopérative till andra språk