Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta copain, copine från franska till svenska

monmin

Översätt copain, copine till andra språk