Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta coucher (m) du soleil från svenska till franska

Översätt coucher (m) du soleil till andra språk