Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta couleur d'ambre från svenska till franska

Översätt couleur d\'ambre till andra språk