Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta couper en rondelles från franska till svenska

queatt

Översätt couper en rondelles till andra språk