Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta couper l'app��tit från svenska till franska

attque

Översätt couper l\'app��tit till andra språk