Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cousin, cousine från svenska till franska

minmon

Översätt cousin, cousine till andra språk