Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta créé sur från svenska till franska

omsur
sur

Översätt créé sur till andra språk