Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta d'immeuble en immeuble från svenska till franska

frånde

Översätt d\'immeuble en immeuble till andra språk