Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta d'une façon positive, d'une facon positive från svenska till franska

Översätt d\'une façon positive, d\'une facon positive till andra språk