Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta där alltid (brukar vara) från svenska till franska

Översätt där alltid (brukar vara) till andra språk