Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta där nere från svenska till franska

däry
där
där

Översätt där nere till andra språk