Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta då man dansar, så vi dansar från svenska till franska

Översätt då man dansar, så vi dansar till andra språk