Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta då så, alltså från svenska till franska

ipar

Översätt då så, alltså till andra språk