Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dålig från svenska till franska

illamal
ontmal

Översätt dålig till andra språk