Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dès qu' il est couché från svenska till franska

Översätt dès qu\' il est couché till andra språk