Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta déchiré, déchirée från franska till svenska

Översätt déchiré, déchirée till andra språk