Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta décidé, décidée från franska till svenska

Översätt décidé, décidée till andra språk