Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta décontracté, décontractée från franska till svenska

Översätt décontracté, décontractée till andra språk