Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dépêche-toi från franska till svenska

toidu
vousdig

Översätt dépêche-toi till andra språk