Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta déporté, déportée från franska till svenska

Översätt déporté, déportée till andra språk