Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta désert, déserte från franska till svenska

videtom

Översätt désert, déserte till andra språk