Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta détruit, détruite från franska till svenska

malont

Översätt détruit, détruite till andra språk