Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dîner, diner från franska till svenska

etoch

Översätt dîner, diner till andra språk