Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta d��bord��, d��bord��e från svenska till franska

vidpour

Översätt d��bord��, d��bord��e till andra språk