Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta d��remot, men från svenska till franska

menmais
där
däry
där

Översätt d��remot, men till andra språk