Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta d��rf��r att det ��r f��r kallt från svenska till franska

Översätt d��rf��r att det ��r f��r kallt till andra språk