Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta d��s qu' il est couch�� från svenska till franska

Översätt d��s qu\' il est couch�� till andra språk