Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta d��tendu, d��tendue från svenska till franska

Översätt d��tendu, d��tendue till andra språk