Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta d'une fa��on positive, d'une facon positive från svenska till franska

Översätt d\'une fa��on positive, d\'une facon positive till andra språk