Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dag d�� det var st��ngt från svenska till franska

Översätt dag d�� det var st��ngt till andra språk