Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dans la vie från svenska till franska

idans
omdans
livvie

Översätt dans la vie till andra språk