Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dans le coin från svenska till franska

idans
omdans

Översätt dans le coin till andra språk