Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dans ce cas là, dans ce cas från svenska till franska

idans
omdans

Översätt dans ce cas là, dans ce cas till andra språk