Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dans l´informatique från svenska till franska

idans
omdans

Översätt dans l´informatique till andra språk