Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dans la rue från svenska till franska

omdans
idans

Översätt dans la rue till andra språk