Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dans ta vie från svenska till franska

idans
omdans
livvie

Översätt dans ta vie till andra språk