Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de ��r inte d��r från svenska till franska

Översätt de ��r inte d��r till andra språk