Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de corps et d'esprit från svenska till franska

Översätt de corps et d\'esprit till andra språk