Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de har upplevt från svenska till franska

hara

Översätt de har upplevt till andra språk