Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de kommer att ha från svenska till franska

attque

Översätt de kommer att ha till andra språk