Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de l���autre c��t�� från svenska till franska

Översätt de l���autre c��t�� till andra språk