Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de l��mnade mig från svenska till franska

migmoi
jagmoi

Översätt de l��mnade mig till andra språk