Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de toute facon, de toute fa��on från svenska till franska

Översätt de toute facon, de toute fa��on till andra språk