Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de tre vise m��nnen från svenska till franska

3trois
årans

Översätt de tre vise m��nnen till andra språk