Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de l'Arc de Triomphe från svenska till franska

frånde

Översätt de l\'Arc de Triomphe till andra språk