Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de l’autre côté från franska till svenska

Översätt de l’autre côté till andra språk