Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de mauvaise humeur från franska till svenska

Översätt de mauvaise humeur till andra språk