Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de mon âge, de mon age från svenska till franska

minmon

Översätt de mon âge, de mon age till andra språk